Uppdrag

Trafikverket: Leverans av förslag till uppdaterade regelverk för APV. Övergripande krav. Krav och Råd.

Skanska beläggning: Utbildning i tolkning av förfrågningsunderlag.

Trafikverksskolan: Utföra Trafikverkets interna APV-utbildningar.

Trafikverket Region Väst: Utbildar samt är mentor för Trafikverkets ingenjörer vad gäller specialiststöd för APV.

Västlänken: Medhjälpare vid framtagande av upphandlingskrav Arbeta i Trafikerad miljö (AIT)

SBSV (Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser): Utbildare och framtagande av utbildningsmaterial i Nivå 4.

Saferoad: Kursmaterial Nivå 4.

ÅF: Sakkunnig till arbetsmiljöexpert om APV-krav

Göteborg Stad: Sakkunnig vid framtagande av nytt regelverk för APV, som ska ersätta ”Blå boken”.