APV utblick internationellt

Vi i Sverige slår oss ofta för bröstet och tycker att vi kan och har den bästa säkerheten. Men vi har en hel del att lära oss av andra länder, speciellt på det högtrafikerade vägnätet.

För att se omvärldens utveckling måste vi se och förstå utvecklingen och funder över våra egna regler. Trafiken blir mer och mer internationell. Vi har många professionella chaufförer och bilturister från hela Europa på våra vägar och vi själva åker i alt större utsträckning på bilsemester utomlands.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i första han på arbetsgivaren, men beställaren har ett ansvar att följa upp och att planera för god arbetsmiljö. Hela ansvaret för trafikantens behov ligger på beställaren. Det är dags att Trafikverket och kommunerna styr upp sina regelverk för bättre säkerhet och framkomlighet samt arbetsmiljö.

Här följer en rad reflextioner från våra resor genom Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien.

När du kör genom Europa under vintersäsongen kommer du att upptäcka att fordon som utför vinterväghållning i Sverige är sämst utmärkta.

Varna trafikanter inför och vägleda dem förbi vägarbetsplatsen säkert är betydligt mer utvecklat i övriga Europa mot Sverige. Tillfällig gul vägmarkering eller reflexer på barriärer används i betydligt högre utsträckning. Vid överledningar används barriärer eller andra fysiska hinder för att förhindra mötesolyckor.

Danmark är inte bra på att använda tvär och längsgående skydd. De har försökt satsat på god vägledning, men användningen av skydd ökar. De använder mycket lysande (VMS) hastighets-begränsningsmärken och där är det polisen som bestämmer och utfärdar hastighetsbegränsningar.

Österrike och Schweiz har orange tillfällig vägmarkering, samt Arrow pilen i stället för snedställda fällt på anordning X3 Markeringsskärm för sidohinder, farhinder m.m. Lite märkligt att Österrike inte följer Wien konventionen om hur märket ska se ut.

Tyskland har tydlig information om vägarbetet riktagt till trafikanten. Helt reklamfri!
Tyskland har tydlig information om vägarbetet riktagt
till trafikanten. Helt reklamfri!