Entreprenadföretag

Vi kan:

  • Tolka APV-krav som anges i förfrågningsunderlag och föreslå åtgärder.
  • Kontrollera om era arbetsplatser följer angivna kontraktskrav och föreslå åtgärder vid eventuella brister.
  • Tolka beställarens kontroller av APV och ställda anmärkningar

Vi kan utbilda:

  • Hur APV-krav i förfrågningsunderlag ska tolkas och utföras.
  • APV-relaterade författningskrav.

Vi kan utföra:

  • Informationsfoldrar inom APV området.
    Kontakta oss för offert med fast pris eller löpande timpris.