Kommuner

Vi kan utbilda i:

  • Hur APV-krav ska anges i förfrågningsunderlag.
  • Myndighetsutövning kontra upphandling.
  • APV-relaterade författningskrav.

Vi kan utforma:

  • APV-regelverk som är anpassade för upphandling av konsulter och
    entreprenader.
  • Informationsfoldrar inom APV-området.

Vi kan även:

  • Granska APV-krav i förfrågningsunderlag innan annonsering.

Kontakta oss för offert med fast pris eller löpande timpris.