Konsultbolag

Vi kan:

 • Tolka arbete på väg krav som anges i förfrågningsunderlag för konsultupphandling (AF, UB).
 • Föreslå APV-krav i förfrågningsunderlag för utförande- och
  totalentreprenader i respektive AF och TB.

Vi kan utbilda :

 • Hur APV-krav beskrivs i förfrågningsunderlag för utförande- och
  totalentreprenader i respektive AF och TB.
 • Författningar i arbetsmiljö, trafikförordningen,
  vägmärkesförordningen etc.
 • Enligt Trafikverkets kravnivåer.

Vi kan utföra:

 • Informationsfoldrar inom APV-området.
  Kontakta oss för offert med fast pris eller löpande timpris.