Statliga verk

Vi kan utbilda:

  • Hur APV-krav ska anges i förfrågningsunderlag.
  • Personal som kontrollera vägarbetsplatser.

Vi kan utforma:

  • APV-regelverk som är anpassade för upphandling av konsulter och
    entreprenader.
  • Informationsfoldrar inom APV-området.

Vi kan:

  • Granska APV-krav i förfrågningsunderlag innan annonsering.
  • Hjälpa och stötta projektledare vid start och byggmöten

För arbeten till statliga verk är vi underkonsulter till MYVI AB (www.myvi.se) som
har ramavtal med Trafikverket och där Svartöns kompetens ingår.